Velkommen til Mats Frakt

Vi leverer alle tjenester innen transport og distribusjon begge
veier mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger.

Mats Frakt har faste ekspressbil-ruter mellom Oslo, Kristiansand
og Stavanger hver dag/natt 365 dager i året.

Vi disponerer lager med truck både i Oslo, Kristiansand
og Stavanger.

Mats Frakt har hovedkontrakt med Aftenposten for distribusjon
til sørlandet og sørvestlandet fra Oslo og Stavanger hver natt
hele året.